Вниз

26 Березень 2013

Підсилення окремо стоячих фундаментів

При підсиленні окремо стоячих фундаментів під колони та опори корис­туються такими методами, як і при підсиленні стрічкових фундаментів. Влашту­вання залізобетонної обойми-сорочки за недостатньої міцності матеріалу фунда­менту подано на рис. 3.12, 3.13 (виникає внаслідок замороження свіжого бетону).


Аналогічну сорочку-обойму можна влаштувати у разі поширення фунда­менту, недостатньої міцності ґрунту основи.

Для підвищення несучої здатності окремо стоячих фундаментів можна використовувати метод підсилення із влаштуванням додаткових паль.

Палі можуть використовуватись як трубобетонні, так і буроін’єкційні
(рис. 3.15).

Підсилення основ і фундаментів за допомогою влаштування буроін’єкційних паль можливе у будь-яких ґрунтових умовах. Підсилення цим способом є найдоцільнішим, коли ґрунти основ будівлі, що реконструюється, мають низьку несучу здатність. У цьому випадку частину чи все навантаження від фундаменту передають на глибше розташовані міцні шари ґрунту, для чого влаштовують під будівлею буроін’єкційні палі − свого роду тверді корені в ґрунті. Вертикальні або похилі свердловини виконують верстатами обертального буріння безпосередньо через стіни і фундаменти.

Рис. 3.12. Підсилення стовпчастих фундаментів
залізобетонною обоймою:

1 − фундамент (існуючий), який підсилюють; 2 − залізобетонна обойма;
3 − арматура обойми; 4 − колона; 5 − обойма колони; 6 − бетонна підготовка;
7 − арматура фундаменту, який підсилюють

 

Рис. 3.13. Підсилення при продавлюванні
механізмом опорної залізобетонної обойми:

1 − підсилювана конструкція; 2 − бетон обойми;
3 − колона; 4 − арматура обойми

Рис. 3.14. Підсилення при продавлюванні
механізмом просторових розпорок:

1 − підсилювана конструкція; 2 − нижня обв’язка із кутників;
3 − верхня обв’язка із кутників; 4 − опорна залізобетонна обойма;
5 − просторові розпірки з кутників

Рис. 3.15. Схема підсилення основи
та фундаментів буроін’єкційними палями:

1 − існуючий фундамент; 2 − ростверк; 3 − вертикальні палі
підпірної стінки; 4 − відкіс котловану; 5 − дно котловану
заглибленого приміщення, яке будується; 6 − похилі палі

Для розрахунку підсилення основ та фундаментів користуються існуючими нормами “Основи та фундаменти”, “Пальові фундаменти”. Металеві та залізо­бетонні елементи підсилення розраховують за відповідними нормами. Розрахунок виконується в дві стадії: до реконструкції − з урахуванням експлуатаційних навантажень при мак­симально можливому розвантаженні фундаменту; після реконструкції − на наванта­ження до рівня, який відповідає стану розвантаження плюс додаткові навантаження, які діють після реконструкції споруди. При цьому необхідно мати на увазі, що несуча здатність будівель та споруд, які експлуа­туються понад 15–20 років, за рахунок консолідації ґрунтів може збільшуватись на 20–30 %.


При виконанні робіт з підсилення фундаменту необхідно уникати підробки (підкопування існуючих фундаментів). Вибирати несучий ґрунт основи за винят­ком випадку пересадки фундаментів на палі забороняється.

 

Еще из рубрики Статті

Поделись своими мыслями!

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.