Вниз

5 Березень 2013

Обстеження будинків та споруд

Завдання обстеження.

Обстеження будинків і споруд є важливою частиною комплексу робіт з оціню­вання їхнього технічного стану. Обстеження будинків встановлюють дійсну несучу здатність і експлуатаційну придатність будівельних конструкцій, основ та фундаментів.


Основні етапи обстеження будівель та споруд:

–     попередній огляд конструкцій;

–     вивчення технічної документації;

–     встановлення дійсних діючих навантажень щодо відповідності їх проекту і нормам;

–     вивчення технологічних процесів і режимів експлуатації;

–     детальний огляд і обміри конструкції, визначення дефектів, пошкоджень;

–     визначення фактичних фізико-механічних характеристик матеріалів, за необхідності – відбір і випробування лабораторних взірців;

–     виконання необхідних перевіркових розрахунків;

–     визначення відповідності будівельних конструкцій вимогам першої групи граничних станів (за несучою здатністю) і другої групи (за експлуатаційною придатністю).

Методи обстеження будинків, споруд та їх конструктивних елементів

Обстеження будівель проводиться кваліфікованими інженерно-технічними працівни­ка­ми, які мають спецпідготовку і оснащені необхідними приладами та обладнанням.

Підставою для обстеження споруди повинно слугувати технічне завдання, в якому вказуються ціль реконструкції і відповідні основні вимоги до будинків, конст­рукцій, орієнтовні планувальні рішення і умови експлуатації.

Розрізняють:

–     попереднє або загальне обстеження будівель та споруд;

–     детальне обстеження будівель та споруд;

–     суцільне обстеження будівель та споруд.

Попереднє обстеження будівель та споруд передбачає загальний огляд споруди, виявлення ділянок або конструкцій з аварійним станом і вжиття заходів для їх тимчасового підсилення, вивчення технічної документації.

Під час вивчення проектно-технічної документації необхідно з’ясувати:

–     історію будівлі: початок і період будівництва, проведення ремонтів, реконструкцій, можливі аварії, порушення умов експлуатації;

–     об’ємно-планувальні, конструктивні рішення: ознайомлення з робочими кресленнями, навантаженнями, розташуванням технологічного обладнання;

–     інженерно-геологічні умови експлуатації.

Крім основної технічної документації, вивчають акти передачі в експлуа­тацію, акти захованих робіт, журнали виконання робіт тощо.

Попереднім обстеженням виявляється відхилення від проектно-технічної документації, об’ємно-планувальних рішень, умов експлуатації.

За відсутності технічної документації виконуються обмірні роботи, з’ясо­вують вид несучих конструкцій, їх армування, матеріал, з яких вони виготовлені.

За результатами попереднього обстеження будівель та споруд орієнтовно оцінюють технічний стан конструкцій і будинку загалом, складають програму детального обстеження.

Детальне обстеження будівель та споруд виконується для отримання максимально достовірних даних для точного оцінювання технічного стану конструкцій і є основою для вибору конструктивного рішення при реконструкції. При детальному обстеженні будівель та споруд, крім обміркових робіт, відбираються взірці матеріалів конструкцій для лабора­торних досліджень, за необхідності виконуються натурні випробовування, зби­раються дані для виконання перевіркових розрахунків, фіксуються всі дефекти, пошкодження, відхилення будівельних конструкцій. При цьому конструкції мо­жуть обстежуватись вибірково.

Суцільно обстежують насамперед ті об’єкти, які належать до відповідальних споруд з коефіцієнтом надійності за призначенням, що дорівнює одиниці, а також для всіх конструкцій з відсутньою технічною документацією, за наявності дефектів конструкцій, агресивного середовища тощо.

 

Висновок


На підставі виконаного обстеження будівель та споруд і аналізу отриманих результатів оціню­юється технічний стан будівельних конструкцій і складається технічний висновок про експлуа­таційну придатність будинку, споруди чи окремих конструктивних елементів.

Еще из рубрики Статті

Поделись своими мыслями!

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.