Вниз

9 Березень 2013

Фізико-механічні властивості матеріалів будівель

Фізико-механічні властивості матеріалів встановлюють за допомогою від­бору зразків з конструкцій (бетону, арматури, металу, основи ґрунтів фундаменту тощо) і випробовуванням їх у лабораторних умовах. Місце відбору взірців вибирають у найхарактерніших місцях конструкцій, які одночасно не вплинуть на їхню несучу здатність.


Фізико-механічні властивості можна також встановити неруйнівними мето­дами. Розрізняють механічні і фізичні неруйнівні методи визначення кубкової міцності бетону на стиск.

Механічні методи:

Метод пластичної деформації, в основу якого покладено залежність між міцністю бетону R і розмірами відбитку на поверхні бетону. Відбиток отримують вдавлюванням спеціальних штампів або ударним методом − молотком Кашкарова, Фізделя, спеціальною пушкою.

Метод випробування на відрив зі сколюванням, в основу якого покладено залежність між міцністю бетону R і зусиллям відриву або сколювання. Для відриву на поверхні бетону висвердлюють отвір, зачеканюють на цементі анкер і виривають частку бетону. Можна також приклеювати сталевий диск і відривати його від бетону. Міцність бетону визначають також за зусиллям сколювання ребра конструкцій.

Метод, в основу якого покладено вимірювання відскакування підпружи­неного молотка (склерометра).

Фізичні методи:

Імпульсні з використанням ультразвуку. Визначають швидкість проходжен­ня ультразвуку і за нею визначають міцність бетону.

Радіологічний − визначають приладами щільність бетону і за нею визна­чають міцність R.

Для отримання достовірних даних за чинними нормами використовують комплексно кілька методів.

Міцність цегли визначають, відбираючи з кладки і випробовуючи окремі цеглини.

Фізико-механічні властивості металевих конструкцій і арматури визначають, випробовуючи стандартні взірці, вирізані з конструкції, яка експлуатується. Клас ненапруженої арматури можна також визначити за зовнішнім виглядом: гладка − А−I, періодичний профіль зі спіральними виступами − А−II, з ялинкоподібними виступами − А−III і вище.

Для дерев’яних конструкцій міцність деревини можна визначити ультра­звуком, а також за розміром відбитку при падінні металевої кульки діаметром 25 або 50 мм.

Еще из рубрики Статті

Поделись своими мыслями!

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.